Často kladené dotazy

Jak probíhá převzetí společnosti?

Samotné převzetí probíhá na základě právního úkonu – smlouvy o převodu obchodního podílu nebo smlouvy o prodeji akcií obchodní korporace (s.r.o., a.s., nebo SE). Tímto úkonem tedy fakticky i formálně převezmeme vaši zadluženou, ztrátovou, problémovou, neaktivní či jinak nepohodlnou firmu, tedy odkoupíme celý obchodní podíl, zajistíme změnu statutárních orgánů (jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady), zajistíme změnu sídla popř. změnu názvu společnosti. Smlouva o převodu obchodního podílu nebo smlouva o prodeji akcií je sepsána tak, že převezmeme vaši společnost se všemi závazky a povinnostmi. Bude-li to třeba, společnost převezmeme včetně výroby, závazků vůči státním institucím, bankovních i nebankovních úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku. Společnost po převzetí zlikvidujeme standardním zákonným způsobem.

Rozhodnete-li se nás kontaktovat, proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Klientovi zašleme dopředu ke kontrole a k odsouhlasení smlouvu o převodu obchodního podílu nebo smlouvu o prodeji akcií a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Všechny potřebné listiny vyhotovíme v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014, respektujeme i vytvoření listin vaším advokátem nebo vámi zvoleným notářem. Nový statutární orgán (jednatel, člen představenstva) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného rejstříkového soudu.

Další dotazy

Non-Stop infolinka +420 778 038 500

Jak dlouho trvá převzetí společnosti?

Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá 1 hodinu. Všechny změny, které se zapisují do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny do 5 pracovních dní. Námi vypracovaná smluvní dokumentace o převzetí společnosti a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku jsou vyhotoveny v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014.

Kdo jsou naši zákazníci?

  • Majitelé menších, středních, ale i velkých společností, kterým se nedaří realizovat podnikatelský záměr a chtějí ukončit jejich činnost a začít podnikat v novém oboru.
  • Společnosti, které nevyvíjí činnost. Majitelé těchto společností chtějí ukončit existenci těchto neaktivních firem, protože s nimi mají zbytečné vysoké náklady hlavně v souvislosti s vedením účetnictví a také v souvislosti s ostatními povinnostmi vůči státním institucím.
  • Nadnárodní společnosti a holdingy, které vlastní nevýkonné dceřiné společnosti v různých zemích světa a z důvodů neodpovídajících výsledků je chtějí zrušit.
  • Investiční společnosti a fondy, které mají ve svém portfoliu společnosti nacházející se v likvidaci a konkurzu.

Kontaktujte nás

Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství. Respektujeme vaše soukromí a proto nás můžete kontaktovat anonymně pomocí on-line chatu nebo kontaktního formuláře, dále také pomocí e-mailu.

Non-stop infolinka

+420 778 038 500

Sídlo společnosti

Enterprise Laboratories, SE
Nerudova 209/10, 118 00 Praha
IČ: 04555805

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Působíme po celé České republice

Pomůžeme vám ať už jste vy a vaše firma z jakéhokoliv koutu České republiky. Pro více informací nás kontaktujte.