Zbavíme vás zadlužené nebo ztrátové firmy do 24 hodin!

Převzetí společnosti je nejrychlejší a nejlevnější zákonný způsob, jak ukončit svou podnikatelskou činnost ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), v akciové společnosti (a.s.) nebo v evropské společnosti (SE).

Cena 18 990 Kč

Jak to funguje?

Vaše firma

Chcete se zbavit neaktivní, zadlužené nebo jinak nechtěné společnosti? Kontaktujte nás.

Naše firma

Vaši společnost převezmene v jakémkoliv stavu se všemi závazky a povinnostmi.

Zánik firmy

Vaši společnost na svoje náklady zákonným způsobem zlikvidujeme.

→  VÍCE INFORMACÍ

Non-Stop infolinka +420 778 038 500

Jak to probíhá

Návrh smlouvy

Zašleme vám dopředu ke kontrole a k odsouhlasení smlouvu o převodu obchodního podílu nebo smlouvu o prodeji akcií a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Všechny potřebné listiny vyhotovíme v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích platným od 1.1.2014. Respektujeme i vytvoření listin vaším advokátem nebo vámi zvoleným notářem.

Konzultace

Poté proběhne odborná konzultace, která je zdarma. Konzultace může proběhnout osobně, telefonicky nebo emailem.

Převod společnosti

U notáře nebo v advokátní kanceláři společník nebo společníci podepíší kompletní smluvní dokumentaci, tedy smlouvu o prodeji obchodního podílu, její přílohy a návrh na zápis změn, poté tento návrh podáme elektronicky nebo osobně na podatelně místně příslušného resjtříkového soudu. Převod společnosti a podpisy všech listin a jejich ověření trvá 1 hodinu. Poté dojde k uhrazení poplatku 18 990 Kč. Všechny změny, které se zapisují do obchodního rejstříku jsou platné ke dni podpisu. Příslušný rejstříkový soud zapíše provedené změny do 5 pracovních dní.

Smlouvy jsou sepsány tak, že převezmeme vaši společnost se všemi závazky a povinnostmi. Bude-li třeba, společnost převezmeme včetně výroby, závazků vůči státním institucím, bankovních i nebankovních úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku.

Podpisem smlouvy dojde k převodu obchodního podílu na naši společnost, ke změně současného statutárního orgánu, ke změně sídla, případně i názvu firmy.

Kontaktujte nás

Poskytujeme bezplatné a diskrétní poradenství. Respektujeme vaše soukromí a proto nás můžete kontaktovat anonymně pomocí on-line chatu nebo kontaktního formuláře, dále také pomocí e-mailu.

Non-stop infolinka

+420 778 038 500

Sídlo společnosti

Enterprise Laboratories, SE
Nerudova 209/10, 118 00 Praha
IČ: 04555805

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Působíme po celé České republice

Pomůžeme vám ať už jste vy a vaše firma z jakéhokoliv koutu České republiky. Pro více informací nás kontaktujte.